متن آهنگ من تنهارو از انفرادی میترسونن

 

♪♪ واسه خاطر تو بود اگر یه عمر مست شدم …

♪♪ اگه به قول خودت پاپتی و پست شدم …

♪♪ من که آروم بودم پشت تو دعوا کردم …

♪♪ حرف بد بلد نبودم که دهن وا کردم …

♪♪ تو گفتی پشت من هستی تو بهم قول دادی …

♪♪ من شرارتی نبودم تو منو هول دادی …

♪♪ من رفیق باز بودم با تو دلم تنها شد …

♪♪ واسه خاطر تو بود پام به زندون وا شد …

♪♪ با وجود اینکه واست میدونستم مردم …

♪♪ واسه وایسادن پشت تو ابد هو خوردم …

♪♪ نه ملاقات من اومدی نه من زنگ زدم …

♪♪ ببین سلولمو با بخت خودم رنگ زدم …

♪♪ مامورای زندونم عین خودت دیوونن …

♪♪ من تنهارو از انفرادی میترسونن …

♪♪ گفتی اسمتو نیارم میدونم معنیشو …

♪♪ من دیگه آخر خطم خودتم شاکی شو …

♪♪ مردنم برام یه جشنه من به مرگ خندیدم …

♪♪ پشیمون نیستم از اینکه جا زدی جنگیدم …

♪♪ تو میگی که بی گناهی من تو فکر دیگم …

♪♪ همه خوبا زیر حکما میدونن چی میگم …

♪♪ چه شبایی که اذون گفت و نشستم بیدار …

♪♪ که میان میبرنم الان پای چوبه ی دار …

♪♪ حالا درس معرفت رو تو بهم حالی کن …

♪♪ پشتمو خالی کردی زیر پامم خالی کن …

♪♪ این تو این چارپایه این بار اقلا رو باش …

♪♪ لااقل وقت کشیدنت تو هم پررو باش …