متن آهنگ محسن چاوشی اسدالله

 

شهر پر از فتنه شد از روی تو جان چو کمان از خم ابروی تو

چشم سیه هر چه که در عالم از وام گرفته است ز گیسوی تو

راه نشانم بده تا رگ به رگ جوی شوم جوی بلا جوی تو

آن که به دنبال شه و شاهد است خیمه بر افراخت به پهلوی تو

بر تن هر بد نظر یاوه گو لرزه برانداخت به یاهوی تو

فاتح خیبر اسدالله علی لعنت الله به بد گوی تو

شیرزنی کو که بزاید چنان شکل حسین بن علی در جهان

غیرت الله تویی یا علی رحمت الله به بانوی تو

♫♫♫

غیر حلال از الکت رد نشد خصم حرام از ترازوی تو

ای نه خدا ای نه بشر غیر شر کی ببرد تیزی چاقوی تو

رنگ ندارد شب من یا علی عطر تو روح است به تن یا علی

رد شو ز شهرم صنما تا رسد نافه ی مردانه ی خوشبوی تو

بر تن هر بد نظر یاوه گو لرزه برانداخت به یاهوی تو

فاتح خیبر اسدالله علی لعنت الله به بد گوی تو

شیرزنی کو که بزاید چنان شکل حسین بن علی در جهان

غیرت الله تویی یا علی رحمت الله به بانوی تو