متن آهنگ به جز بارون و تنهایی

 

نگو بی خاطره رفتی ازت چیزی نمیمونه

به جز بارون و تنهایی کسی جامو نمیدونه

خدا بخدا روزی هزار بار دلم میگیره

بارفتنت غم تو دلم میشینه میمیره

معرفت داشت کاش میموند پای دلم

مردن آرزوهام غرق شد قایق من

داره کور میشه چشام انقد وا مونده

مگه خواب میره نباشی این چشه وا مونده

تو چیکار کردی بامن سفید شده رنگه موهام

تو چیکار کردی بامن خورد شدن آرزوهام

همیشه از قرصه خواب بدم میومد یادته

توچیکار کردی بامن هرشب لنگه اونام

درد ضربت بد بود آشنا بود جنسه این تبر

توله گرگ بی پدر آخرم رفت بی خبر

نارفیق خنجر تو نشست به قلبم عمیق

اینم از سکانس آخر شاهرگ و تیغ