متن من فقط تشنه خندیدن لبهای توام

 

من فقط تشنه خندیدن لبهای توام

جان من جان خودت جان خدا قهر نکن تو که دیدی از همه بریدم

جان من جان خودت جان خدا قهر نکن انقدر داد نزن بر سر من

جان من جان خودت جان خدا بحث نکن

دل و دلدار من عاشق دلهای دیگس

گرمی دستای دیگس عاشق لبهای دیگس

خیره شدم به چشمت چشمای اونو دیدم

تو که گفتی عزیزم در به کسی نمیده

من فقط تشنه خندیدن لبهای توام

جان من جان خودت جان خدا قهر نکن تو که دیدی از همه بریدم

جان من جان خودت جان خدا قهر نکن انقدر داد نزن بر سر من

جان من جان خودت جان خدا بحث نکن

خواهشا عشق اونو دیگه انقد سخت نکن

جان من جان خودت جان خدا قهر نکن

بچه پایین شهر سوخت نمیده فقط یه کم بی طاقته

واسه عشق پاکمون شرط اول صداقته

واسه مشکلات من کمک خدا کمه

سر تو دعوا کردن که مشتی خوراکمه

صدای تو شده لالایی شبای من

میشه من صدات کنم بهت بگم خدای من

میشه من صدات کنم بهت بگم خدای من

دوست دارم یکی پایین زندگیم یکی بنویسه

چند سال بعد خاطراتش از یاد رفت

رنگ چشاش یادش رفت خنده هاش یادش رفت

میخرم بگو این حاله چند اصلا از عشق عاشقی

بنویسید روی قبرم شده خاکش سرد

یه کم شلوغ بودش الان شده ساکت تر

عشقشم یکی بوده فقط شده مال شهر

دلبرم رفت و دلم رفت به دنبال دلش

او به دنبال رقیب و دل به دنبال دلش

دل بکن ای دلک هی عشق بیهوده مخور

یار بیگانه نشو دلبر بیگانه مخواه

آدمک آخر دنیاست بخند آدمک مرگ همینجاست بخند

آن دلی که زیر پاهایش مرد دل این مریض تنهاست بخند