متن چاکر جناب سروان به مولا مخلصیم

 

نبینم نبینم کسی بهت دست بزنه

انقد حسودم نمیخوام کسی باهات حرف بزنه

من نباشم کی میخواد دست کنه لای موهات

این شهرو بهم میریزم خم بیاد به ابروهات

زحمت شهرو کشیدم عربدش حق منه

به اونم نمیرسه بخواد بهت دست بزنه

هنوزم جات امنه وسط قلب منه

اینجا که شهر منه توش فقط حرف حرف منه

اخمات واسه منه خنده هات واسه کیه

بچه من جون میدم واسه خنده هات فازت چیه

نشکون دل منو چوبشو بد میخوری

تو صفحه چت اونی تماسمو رد میکنی

پارو از من میگیری ولی اونو تگ میکنی

بسه با کارات داری هی منو سگ میکنی

شورشو درآوردی هر شب با اون مست میکنی

ایندفعه کوتاه نمیام به مولا چک میخوری