متن مداحی صلی الله علی ساکن کرب و بلا

 

صلی الله علی ساکن کرب و بلا تشنهِ جامِ بلا

یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

همه روز و ماه و سالم ، میدونی که تو چه حالم

میدونی که آرزومه که تو بدی پرو بالم

همه روز و ماه و سالم ، میدونی که تو چه حالم

میدونی که آرزومه که تو بدی پرو بالم

ای عشق آتشین ، اشک های منو ببین

که شده با دل عجین یا حسین یا حسین یا حسین

صلی الله علی ساکن کرب و بلا تشنهِ جام بلا

یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

صلی الله علی ساکن کرب و بلا تشنهِ جام بلا

یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

سینه می زنم از عشقت دل نمیکنم از عشقت

پیراهن عزایِ تو میشه کفنم از عشقت

سینه می زنم از عشقت دل نمیکنم از عشقت

پیراهن عزایِ تو میشه کفنم از عشقت

سینه می زنم از عشقت دل نمیکنم از عشقت

پیراهن عزایِ تو میشه کفنم از عشقت

ای کشتیِ نجات فدای فدایات

قربون سینه زنات یا حسین یا حسین یا حسین

ای کشتیِ نجات فدای فدایات

قربون سینه زنات یا حسین یا حسین یا حسین

صلی الله علی ساکن کرب و بلا تشنهِ جام بلا

یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

نوکریِ تو سعادت ، غلامیِ تو عبادت

خدا کنه برایِ من بشه ختمِ به شهادت

خدا کنه رو سفید شم ، پای غم تو شهید شم

مثل غلامِ سیاهی که نگاهی تو خرید شم

مثلِ کبوترم وا شده بال و پرم تو آسمون حرم

یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

صلی الله علی ساکن کرب و بلا تشنهِ جام بلا

یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین