متن مداحی من کجا در بین خون و خاک

 

من کجا در بین خون و خاک دنبالت بگردم

آمدم تا دور جسم بی پر و بالت بگردم

پا به پای من آمدند می آمدم و میزدند آواره شدم وای حسین

ای شاه کفنت کو عقیق یمنت کو بگو پیروهنت کو تنت کو

تا که لب را میگذارم روی رگ های بریده

می زند فواره ی خون زخم اعضای بریده

تو که دست و پا میزدی وقتی زیر و رو می شدی

صیحه زد تمام فلک وای حسین وای حسین

ای شاه قمرت کو کنارت پسرت کو ردا و سپرت کو سرت کو

آمدم اما به سختی این نفس بالا می آید

من که رفتم از کنارت مادرم زهرا می آید

پاشیده ز هم پیکرت از هم می ربایند سرت

سینه می زند مادرت وای حسین وای حسین

ای پیکر عریان در این شام غریبان

ببین ناله ی طفلان حسین جان

ای شاه کفنت کو عقیق یمنت کو بگو پیروهنت کو تنت کو