متن مداحی بارون داره دونه دونه به تو میرسونه

 

امیری حسین ای وای اگه دستامو نگیری حسین

یک لحظه هم از یادم نمیری حسین ، یک لحظه هم از یادم نمیری حسین

امیری حسین ای وای اگه دستامو نگیری حسین

یک لحظه هم از یادم نمیری حسین ، یک لحظه هم از یادم نمیری حسین

کرب و بلا آرامش منه ؛ نبضم با غم تو می زنه ، اینم از کرم حسنه ؛ اربابم

کرب و بلا آرامش منه ؛ نبضم با غم تو می زنه ، اینم از کرم حسنه ؛ اربابم

بارون داره دونه دونه به تو میرسونه سلاممو آقا خدا میدونه

بارون داره دونه دونه به تو میرسونه سلاممو آقا خدا میدونه

کرب و بلا آرامش منه ؛ نبضم با غم تو می زنه ، اینم از کرم حسنه ؛ اربابم

کرب و بلا آرامش منه ؛ نبضم با غم تو می زنه ، اینم از کرم حسنه ؛ اربابم

امیری حسین ، ای وای اگه دستامو نگیری حسین

امیری حسین ، ای وای اگه دستامو نگیری حسین

یک لحظه هم از یادم نمیری حسین

میخوام کربلا ای وای اگه پابوست نیام کربلا

رویای شبِ دلتنگیام کربلا ؛ هیچ جا نمیشه آقا برام کربلا

فدات شم حسین قربونِ ترک های لبات شم حسین

بارون شبای کربلات شم حسین ؛ فرش زیر پای زائرات شم حسین

از این دنیا حرمتو میخوام تو قبرم کرمتو میخوام رو چشمم قدمتو میخوام اربابم

کرب و بلا آرامش منه ؛ نبضم با غم تو می زنه ، اینم از کرم حسنه ؛ اربابم

بارون داره دونه دونه به تو میرسونه سلاممو آقا خدا میدونه

بارون داره دونه دونه به تو میرسونه سلاممو آقا خدا میدونه

میدونم بدم از روی تو من خیلی خجالت زدم

میدونم بدم از روی تو من خیلی خجالت زدم

بیچاره ام اگه این وقتِ شب اومدم دیر اومدم اما تو نکردی ردم

پریشونمو یک لحظه بدون تو نمیتونمو

بی کرب و بلا زنده نمی مونمو پایین پای شیش گوشه بگیر جونمو

پرچمته سایه ی رو سرم کاشکی با پدر و مادرم باشم من مدافعِ حرم اربابم

پرچمته سایه ی رو سرم کاشکی با پدر و مادرم باشم من مدافعِ حرم اربابم

کرب و بلا آرامش منه ؛ نبضم با غم تو می زنه ، اینم از کرم حسنه ؛ اربابم

بارون داره دونه دونه به تو میرسونه سلاممو آقا خدا میدونه

بارون داره دونه دونه به تو میرسونه سلاممو آقا خدا میدونه