متن مداحی ای آرامش من ‌ای خواهش من

 

‼ ای آرامش من ای خواهش من جونم به فدات …

‼ ای عالی درجات ای آب حیات کشتی نجات …

‼ ای آرامش من ای خواهش من جونم به فدات …

‼ داراییمه چشم بارونی تو که حال منو میدونی …

‼ چی میشه یه شب جمعه منو حرمت برسونی …

‼ دنیا شده برام مثل قفس نفسم و بگیر همین و بس …

‼ زندگیم میدم برات حسین قابلتو نداره این نفس …

‼ ای آرامش من ای خواهش من جونم به فدات …