متن مداحی ای عشق اولو آخر من

 

ای عشق اول و آخر ای مهربان تر از مادر من

یا واهب العطایا یا منتهی الرجایا یا دافع البلایا ارباب

تشنه سر جدا خون بهایت خدا السلام علی ساکن کربلا

یا حبیبی حسین ؛ یا حبیبی حسین

ای عشق اول و آخر ای مهربان تر از مادر من

یا واهب العطایا یا منتهی الرجایا یا دافع البلایا ارباب

تشنه سر جدا خون بهایت خدا السلام علی ساکن کربلا

یا حبیبی حسین ؛ یا حبیبی حسین

ای سایه ات به روی سر من ؛ ای سایه ات به روی سر من

شد مادرت حسین مادر من ؛ دستم جدا شد از پیکر من

ادرکنی یابن زهرا از پا نشسته سقا بین سپاه اعلی

در دل من محن ، نا ندارم به تن ، از تو شرمنده ام ، پاره شد مشک من

یا اخی یا حسین

ای عشق اول و آخر ای مهربان تر از مادر من

یا واهب العطایا یا منتهی الرجایا یا دافع البلایا ارباب

تشنه سر جدا خون بهایت خدا السلام علی ساکن کربلا

یا حبیبی حسین ؛ یا حبیبی حسین