متن مداحی بهشتم‌ حسین

 

عزیزم حسین ، عزیزم حسین ، عزیزم حسین …

عزیزم حسین چقدر خوبه که برای تو اشک میریزم حسین …

پناهم حسین نجاتم بده میدونی که رو سیاهم حسین …

بهشتم‌حسین میخواستم که مشق لیلی کنم نوشتم حسین، …

رفیقم حسین نوشتم به روی انگشتر عقیقم حسین …

حسین آقا جان ، حسین آقا جان ، حسین آقا جان ، ای آقا جان …

حسین آقا جان ، حسین آقا جان ، حسین آقا جان ، ای آقا جان …

بهارم حسین به اندازه ی تو هیشکی رو دوست ندارم حسین …

امیرم حسین تویی اونی که تو دنیا براش میمیرم حسین …

حسین آقا جان ، حسین آقا جان ، حسین آقا جان ، ای آقا جان …

حسین آقا جان ، حسین آقا جان ، حسین آقا جان ، ای آقا جان …

توی بی کسی تویی اونی که تو دنیا به داد من میرسی …

ازم دلخوری ؛ تویی اونی که قیامت به درد من میخوری …

صدام کن صدا ؛ خودت میدونی چقدر خاطرت عزیزه برام …

چقدر محشری ؛ من رو سیاه درموندم رم حرم میبری …

عزیزم حسین ، عزیزم حسین ، عزیزم حسین …