متن نوحه ماهی با دریا خوشه

 

‼ ماهی با دریا خوشه دریا کجاست حرمت …

‼ آهو با صحرا خوشه صحرا کجاست حرمت …

‼ دل ما یه جا خوشه اونجا کجاست حرمت …

‼ برای کبوترا هیچ جا گنبد نمیشه …

‼ برای ایرونیا هیچ جا مشهد نمیشه …

‼ گدا توی حرم تو مردد نمیشه حاجتش رد نمیشه …

‼ آمدم ای شاه پناهم بده یا علی موسی الرضا راهم بده …

‼ هیچ صدایی نمیشه صدای نقاره …

‼ پای نقاره خونت پره گرفتاره …

‼ یکی کربلا میخواد یکی مریض داره …

‼ یکی میگه آقاجون همیشه به یادتم …

‼ اون یکی میگه آقا مدیون جوادتم …

‼ یکی میگه دخیل پنجره فولادتم سوی گوهرشادتم …

‼ آمدم ای شاه پناهم بده یا علی موسی الرضا راهم بده …

‼ ما گرفتاریم یه سر به ما بزن آقا …

‼ عمر نوکریمونو امضا بزن آقا …

‼ رو دلامون مهر کربلا بزن آقا …

‼ اومدیم با اشکامون صحنتو جارو زدیم …

‼ تو حرم نعره ی یا ضامن آهو زدیم …

‼ واسه کرب و بلامون به تو آقا رو زدیم پای تو زانو زدیم …

‼ آمدم ای شاه پناهم بده یا علی موسی الرضا راهم بده …