متن آهنگ مرگ یبار شیون یبار

 

♪♪ مرگ یبار شیون یبار سخته ولی برو منو راحت بذار

♪♪ نشد که بشه خب نخواستی بشه مگه قلب من دیگه تا کجا میکشه

♪♪ مرگ یبار شیون یبار سخته ولی برو منو راحت بذار

♪♪ نشد که بشه خب نخواستی بشه مگه قلب من دیگه تا کجا میکشه