متن آهنگ با هم میرقصیم زیر چتر

 

یه جوری بدون تو تنها شدم ؛ که حاله همه شهر بارونیه

که می خوابمو خوابِ مرگه فقط ؛ که پا میشمو بالشم خونیه

چقدر گریه هست و چقدر شونه نیست ♪♪♪♪

یه جوری دلم تنگ میشه برات ؛ که حس میکنم بی تو نفرین شدم

یه تنهای غمگین یه بی حوصله ؛ می خواستم خودم باشمو این شدم

حالا هیشکی فکر یه دیوونه نیست ♪♪♪♪

باهم میرقصیم زیر چتر از خواب مثه عطر

میپرم نیستی نقطه سر سطر

باهم میرقصیم زیر چتر از خواب مثه عطر

میپرم نیستی نقطه سر سطر

♪♫♪♫♪♫♫♪♪

♪♫ یا نمیشه یا نمیشه این دوراهی همینه همیشه

♪♫ زنده باشم یا نباشم کو تا این زندگی زندگی شه

♪♫ تو با من قراری نداری چقدر تلخ این بی قراری

♪♫ میگه میرم بی اراده عشق همون قاصدک توی باده

♪♫ کاش بیاد و پس بیاره اون که دل برده و پس نداده

♪♫ تو با من قراری نداری چقدر تلخه این بی قراری

♪♫ باهم میرقصیم زیر چتر از خواب مثه عطر

♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ میپرم نیستی نقطه سر سطر

باهم میرقصیم زیر چتر از خواب مثه عطر

میپرم نیستی نقطه سر سطر