متن آهنگ مجید اصلاحی هنگ

 

هنگ منن لنگ منن هنگ منن لنگ منن

هنگ منن لنگ منن هنگ منن لنگ منن

هر جا میرم همه لنگ منن صبح تا شب با من سر جنگن

نگاه ها سنگینه میخندن

چی فکر کردی کی هستی که اون بالا نشستی

نگاه سرد و مغرور تو چنتا دل شکستنی

به هر زبونی میگم دوست دارم عزیزم

… نموندی نمیفهمی چی میگم

♫♫♫

گفتم به تو کنارم بمونو گفتم به تو بس کن این دوری رو

گفتم به تو بد نباش .. گفتم به تو بس کن …

هر جا میرم همه لنگ منن صبح تا شب با من سر جنگن

نگاه ها سنگینه میخندن