متن آهنگ سینا پارسیان کشتی 4

 

جسمم شناور روی آبه وقتی که روحم غرق میشه

تو عمق برمودای چشمات  کشتی نوحم غرق میشه

من کوهی از انگیزه بودم واسه نجات دادن تو

اما منو بردی تو گرداب جایی که کوهم غرق میشه

ای عشقی که قاتلمی تو ناخدای دلمی

نذار از عشق تو فاصلم این همه دورشه

دریا پره آبه ولی کفش انگاری یه بیابونه

نذار واسه منه دیوونه خاک گورشه

ای عشقی که قاتلمی تو ناخدای دلمی

نذار از عشق تو فاصلم این همه دورشه

دریا پره آبه ولی کفش انگاری یه بیابونه

نذار واسه منه دیوونه خاک گورشه

♫♫♫

من توی هر جنگی که بودم باخت دادم

اما تو دوست داشتی فقط برنده باشی

از تو هوای غم شکست دنده هامو

تو تا کجا تا کی میخوایی یه دنده باشی

♫♫♫

ای عشقی که قاتلمی تو ناخدای دلمی

نذار از عشق تو فاصلم این همه دورشه

دریا پره آبه ولی کفش انگاری یه بیابونه

نذار واسه منه دیوونه خاک گورشه