متن آهنگ ماکان بند یه نمه خنده

 

همه بال و پر منو زدی شکوندی تو سر جاش احساسمو و دلم نشوندی

تقصیر خودم بود  راه دادمت توی زندگیم آخرشم خوردم چبشو از روی سادگیم

چی کشیدم توی این رابطه و ندیدم با تو در حد یه نمه خنده

روی لبام دیگه این عشق به تار مویی بنده

بزن از خواب منو بپرون تا این عذاب دود بشه بره هوا

انگار که نبودت تموم میشه بی دعوا

♫♫♫

اینو فهمیدم دلم اگه دیر ولی تصمیم دارم راحت غرورمو واسه غریبه نشکونم دیگه

چشم و گوش بسته من دلو دادمو جواب پس میدم به خودمو عمری که از دست دادم

وای که میوفتن یادم

چی کشیدم توی این رابطه و ندیدم با تو در حد یه نمه خنده

روی لبام دیگه این عشق به تار مویی بنده

بزن از خواب منو بپرون تا این عذاب دود بشه بره هوا

انگار که نبودت تموم میشه بی دعوا