متن آهنگ شایان اشراقی بچه ای که رفتی

 

من دلم تنگه برات بی رحم نیستی و دارم از دست میرم

عشق تو واقعا زمینم زد با همه دنیا غریبم کرد

همش گریه همش غصه منطقی یکم نیست یچه ای که رفتی

یچه ای که رفتی

همش گریه همش غصه منطقی یکم نیست هر سری یه سمتی

یچه ای که رفتی

همش گریه همش غصه منطقی یکم نیست یچه ای که رفتی

یچه ای که رفتی

همش گریه همش غصه منطقی یکم نیست هر سری یه سمتی

یچه ای که رفتی

 ♫♫♫

تو مگه دوسم نداشتی رفتی و تنهام گذاشتی

دلمه هر جا تو باشی پس بدی دستاتو کاشکی

نه راه رفتن نه برگشت مونده واسه این دیوونه

من همه دنیام از دست رفت دیگه برام چی میمونه

همش گریه همش غصه منطقی یکم نیست یچه ای که رفتی

یچه ای که رفتی

همش گریه همش غصه منطقی یکم نیست هر سری یه سمتی

یچه ای که رفتی

همش گریه همش غصه منطقی یکم نیست یچه ای که رفتی

یچه ای که رفتی

همش گریه همش غصه منطقی یکم نیست هر سری یه سمتی

یچه ای که رفتی