متن آهنگ علی رزاقی بی وفا

 

بی وفایی میکنه با قلب خستم روزگار

زیر بار غصه ها آخر شکستم روزگار

با دل غم دیده ام حتی کسی هم پا نشد

جز منه آواره ی عاشق کسی تنها نشد

جز منه آواره ی عاشق کسی تنها نشد

ای امان امان امان از روزگار بی وفا

با دل تنها ی من زمونه کمتر کن جفا

با دل تنها ی من زمونه کمتر کن جفا

روزگار ای روزگار لعنت به زخم بی کسی

خسته ام و هی خدا پس کی به دادم میرسی

♫♫♫

ای خدا و ای فلک قلب پریشانم شکست

آن که با من خورد نمک آخر نمکدانم شکست

شکوه دارم ای خدا از خنجر هر آشنا

آخر از بخت کجم عمر و جوونیم شد فنا

آخر از بخت بدم عمر و جوونیم شد فنا

ای امان امان امان از روزگار بی وفا

با دل تنها ی من زمونه کمتر کن جفا

با دل تنها ی من زمونه کمتر کن جفا

روزگار ای روزگار لعنت به زخم بی کسی

خسته ام و هی خدا پس کی به دادم میرسی