متن آهنگ یونا یونسی دل ندارم

 

دوست دارم وقتی کلافم پیش تو آروم بگیرم

الکی بگم جداشیم اما تو بهم بگی نه

دوست دارم هر چی گله واست بچینم

انقدر جذابه چشات نمیتونم ببینم

با تو فرق کرده نگاهم با تو بهترینم

دوست دارم تا خود صبح فقط پیشت بشینم

دل ندارم اگه ببینم پیشم نباشی

تو چشمات قشنگه مثل نقاشی

به غیر از خودم که پیشت میشینم

نمیخوام کسی رو دور و برت ببینم

دل ندارم اگه ببینم پیشم نباشی

تو چشمات قشنگه مثل نقاشی

به غیر از خودم که پیشت میشینم

نمیخوام کسی رو دور و برت ببینم

♫♫♫

دیگه اون دیوونه عاقل شده با تو

دوست دارم بشینی من ببندم موهاتو

دوست دارم هر چی گله واست بچینم

انقدر جذابه چشات نمیتونم ببینم

با تو فرق کرده نگاهم با تو بهترینم

دوست دارم تا خود صبح فقط پیشت بشینم

دل ندارم اگه ببینم پیشم نباشی

تو چشمات قشنگه مثل نقاشی

به غیر از خودم که پیشت میشینم

نمیخوام کسی رو دور و برت ببینم

دل ندارم اگه ببینم پیشم نباشی

تو چشمات قشنگه مثل نقاشی

به غیر از خودم که پیشت میشینم

نمیخوام کسی رو دور و برت ببینم