متن آهنگ محمد امیری نگو رفتنی شدی ۲

 

زدم خودم حرف مرد حرفه زدم خودم بیا ببین که غم خانه خرابم کرد نرو گلم

فدای سرت هر چی زخم خوردم از عشقت فدای سرت فدای سرت

چرا رفتی منو تنها گذاشتی با درد و غم چه بیرحمی چه آشوبی بپا کردی توو دلم

بیا مرحم به دردم باش بیا عشقم که من مردم به جان جفتمان قسم من که عاشقت بودم

بی احساسی بی احساسی بی احساسی بی احساسی

خدانشناس تو عاشق من بودی یه روزگاری

چه دلگیره وقتی عشقت با غریبه داره میره داره میره

چرا رفتی منو تنها گذاشتی با درد و غم چه بیرحمی چه اشوبی بپا کردی توو دلم

بیا مرحم به دردم باش بیا عشقم که من مردم به جان جفتمان قسم من که عاشقت بودم