متن آهنگ احمد سعیدی هی روانی

 

تند تند میزنه نفسم کند کند شد حرکات دستم

تعادل روحی ندارم وفتی دستت توی دستمه

وای وای از اون چشات نگم برات دو دیقه یبار میزنه به سر منه دیوونه هوات

هی روانی تو نباشی انگار هوا نی ول نکنی بری عاشقت بدون تو مال این حرفا نی

هی روانی تو نباشی انگار هوا نی ول نکنی بری عاشقت بدون تو مال این حرفا نی

زندگیم مال تو فقط خوب باشه حال تو منه دیوونه رو که میشناسی نمیشم بی خیال تو

زندگیم مال تو فقط خوب باشه حال تو منه دیوونه رو که میشناسی نمیشم بی خیال تو

♫♫♫

تند تند میزنه نفسم کند کند شد حرکات دستم

تعادل روحی ندارم وفتی دستت توی دستمه

وای وای از اون چشات نگم برات دو دیقه یبار میزنه به سر منه دیوونه هوات

هی روانی تو نباشی انگار هوا نی ول نکنی بری عاشقت بدون تو مال این حرفا نی

هی روانی تو نباشی انگار هوا نی ول نکنی بری عاشقت بدون تو مال این حرفا نی

زندگیم مال تو فقط خوب باشه حال تو منه دیوونه رو که میشناسی نمیشم بی خیال تو

زندگیم مال تو فقط خوب باشه حال تو منه دیوونه رو که میشناسی نمیشم بی خیال تو