متن آهنگ محسن رضایی تب

 

تو که میخندی دلم واسه ی خندت میره

واسه ی اون چشای رنگیت این دلم ضعف میره

بیا باور کن دلم برای تو میمیره از تب تند نگاهت این دلم میسوزه میسوزه

این دلم پیش تو باشد یا نباشد واسه تو میماند

این صدا از تو بخواند یا نخواند واسه تو میماند

چه بمانی چه نمانی این دلم به یاد تو میماند

بیا برگرد که دلم از تب تو بیزار است

بیزار است

♫♫♫

ای عشق خانه خرابم کردی ای عشق ویرانم کردی ای عشق

آوارم کردی ای عشق

ای عشق نگفتی نامهربانی ای عشق تو گفتی که میمانی ای عشق

این دلم پیش تو باشد یا نباشد واسه تو میماند

این صدا از تو بخواند یا نخواند واسه تو میماند

چه بمانی چه نمانی این دلم به یاد تو میماند

بیا برگرد که دلم از تب تو بیزار است

بیزار است