متن آهنگ میلاد از سرم بیوفتی

 

از سرم بیوفتی کل شهرو گل بارون میکنم

چقدر  خنده به لپاتون میومد

نگاه کن سر دوتامون چی اومد

مثلا میگفتی من جای تو رو قولامون میمونم

خوبه همه میگن دوتاشون دیوونه

کی پیت ته دنیا بود میومد

کاش همه ی دردا با قرصا خوب میشدن

.. گلدونا گراس کاشتم

مردن گلایی که با هم کاشتیم

چرا باز تنها رو تراس وایستم

این کادر و همیشه با هم داشتیم

رد پاهات رو دلم هست هنوز

باز دل من پره بازم جاش نیس

نبودی و با تو سفرم رفتما

یه کمپ دو نفره سازم داشتیم

پشت خط موزاییکا دیدمت

کنارم بودی سر دو راهییا دیدمت

شلوغ تر از شام آخری و منه بی هنر تو رو مونالیزا دیدمت

کاش بشه از سرم بیوفتی منی که از همه کشیدم بیرون

کاش بشه از قلم بیوفتی و من نفسام نشه یکی در میون

♫♫♫

رد بادو دیدی رو شیشه بارونیم

کی میبست جای زخماتو همیشه خانمی کرد

من که زخمام دست خورده میشه حالم اینه

کم دارمت و نیستی همیشه بارونیم

کاش بشه از سرم بیوفتی اگه علاف شهرم بشم