متن آهنگ راغب تسلیم

 

جان من به لب آمد صبرم سر آمد افتاده به دامت

دل در گروه ات دادم و ما را چه ملامت

من که عاشق نبودم شدم دیوونه عشق بلا بود شدم من بلاگردونت

از منه دلداده بی تو چی میمونه دلبر جانم

راحت دل را دیدم که آوردی به چنگ من تسلیمم دیگر بیا با من نجنگ

وای از عشق زیبا و شور انگیزه هی تو میخندی هی من دلم میریزه

راحت دل را دیدم که آوردی به چنگ من تسلیمم دیگر بیا با من نجنگ

وای از عشق زیبا و شور انگیزه هی تو میخندی هی من دلم میریزه

♫♫♫

هر چی کوشیدم نشد آخر زمین گیرت شدم

دل فراری بود از عشق زنجیرت شدم

هی بسوزد پیر عشق و عاشقی پیرت شدم

به خودم آمدمو دیدم که درگیرت شدم

راحت دل را دیدم که آوردی به چنگ من تسلیمم دیگر بیا با من نجنگ

وای از عشق زیبا و شور انگیزه هی تو میخندی هی من دلم میریزه

راحت دل را دیدم که آوردی به چنگ من تسلیمم دیگر بیا با من نجنگ

وای از عشق زیبا و شور انگیزه هی تو میخندی هی من دلم میریزه