متن آهنگ مصطفی برنامهر دیوونگی

 

پا به پات مثل سایت میام تورو من تا بینهایت میخوام

هرجا‌ که اسم تو بیاد وسط هیچیو نمیبینه این چشام

با تو از هر‌سدی میشه که رد شد پشت کرد به دنیا و با همه بد شد

تا وقتی عشق تو پشتمه میشکنم هر چیو‌ که بینمون سد شد

سر تو با‌ دلم یه شهر رقیبه عشق اگه دیوونگی نداشت عجیبه

پای عشق باشه وسط جونمو میدم واست غیر این باشه عجیبه

سر تو با‌ دلم یه شهر رقیبه عشق اگه دیوونگی نداشت عجیبه

پای عشق باشه وسط جونمو میدم واست غیر این باشه عجیبه

♫♫♫

قلب من هر کیو به غیر تو خط زد هرکسی اومد فقط ادعا میکرد

اسم تو عمدا همه جا قلبم لو داد رد بشه هرکی که راهش به من افتاد

سر تو با‌ دلم یه شهر رقیبه عشق اگه دیوونگی نداشت عجیبه

پای عشق باشه وسط جونمو میدم واست غیر این باشه عجیبه

سر تو با‌ دلم یه شهر رقیبه عشق اگه دیوونگی نداشت عجیبه

پای عشق باشه وسط جونمو میدم واست غیر این باشه عجیبه