متن آهنگ مسعود جلیلیان برادر

 

حسرت دیدنته .. رو قلب مه برادر

به خدا دلوم هنو رفتنتو نکرده باور

رفتی و تنها گذاشتی منه با این خاطراتم

تنها آرزوم الان فقط شنیدن صداته

منه تنها نذار مادره جا نذار

چشاتو وا بکن دردت به قلبم برار

بی برارم نکن داغ دارم نکن

خیلی غصه دارم با غصه یارم نکن

منه تنها نذار مادره جا نذار

چشاتو وا بکن دردت به قلبم برار

بی برارم نکن داغ دارم نکن

خیلی غصه دارم با غصه یارم نکن

♫♫♫

دردت برام قد تمام آسمانه

تنها برادر مرده حال من میدانه

تنها برادر مرده حال من میدانه

روز و شبم چند وقته که تاریک و تاره

این زندگی دیه برام معنی نداره

این زندگی دیه برام معنی نداره

منه تنها نذار مادره جا نذار

چشاتو وا بکن دردت به قلبم برار

بی برارم نکن داغ دارم نکن

خیلی غصه دارم با غصه یارم نکن

منه تنها نذار مادره جا نذار

چشاتو وا بکن دردت به قلبم برار

بی برارم نکن داغ دارم نکن

خیلی غصه دارم با غصه یارم نکن