متن آهنگ سعید کریمی با دلوم تو راه بیا

 

دوباره یه روز خوب لب دریای جنوب

دوباره کنار بندر دوباره بزن و بکوب

میون یه کلی چشم با تو انگار تو بهشت

هر چی تو میگی قبوله هر چی تو میگی به چشم

یه چشوم به راهته یه چشوم دیوونته

انگاری دلوم یه عمریه سر راه خونته

پی راه رفتن تو پی خندین تو

داره گر میگیره بندر از حرارت تنوم

با دلوم تو راه بیا یه کمی کوتاه بیا

با دلوم تو راه بیا یه کمی کوتاه بیا 

مو خاطرخواه نگاتوم تو فقط بیا بیا

با دلوم تو راه بیا یه کمی کوتاه بیا

با دلوم تو راه بیا یه کمی کوتاه بیا 

مو خاطرخواه نگاتوم تو فقط بیا بیا

مو خاطرخواه نگاتوم تو فقط بیا بیا

مو از اون روزی که دیدومت

دلوم بند تو شد گیر لبخند تو شد

از جیرینگ جیرینگ خلخال تو پابند تو شد

تورو دیدم شبو روزم همه پیچید به هم

تورو جون ما یه کم با شیرین زبونی

جاکن خودتو توی دلم

با دلوم تو راه بیا یه کمی کوتاه بیا

با دلوم تو راه بیا یه کمی کوتاه بیا 

مو خاطرخواه نگاتوم تو فقط بیا بیا

با دلوم تو راه بیا یه کمی کوتاه بیا

با دلوم تو راه بیا یه کمی کوتاه بیا 

مو خاطرخواه نگاتوم تو فقط بیا بیا

مو خاطرخواه نگاتوم تو فقط بیا بیا

تو فقط بیا