متن آهنگ سعید کریمی بلند بالا

 

بلند بالا بلند بالا عمو ژن بالا بلند بالا بلند بالا عمو ژن بالا

همین حالا عمو ژن بالا دل منم را بردی بالا عمو ژن بالا 

دل منم را بردی بالا عمو ژن بالا 

بلند بالا بلند بالا عمو ژن بالا  بلند بالا بلند بالا عمو ژن بالا 

نگهبان سر گهواری من تویی مادر چراغ خانه ی من 

چه شبایی تورو بیتاب کردم همه خفتن تورو بیدار کردم 

مهربونم مادر آروم جونوم مادر مهربونم مادر آروم جونوم مادر 

بیا مادر بیا روح و روونم مادر بیا مادر بیا دردت به جونم 

مهربونم مادر آروم جونوم مادر مهربونم مادر آروم جونوم مادر 

بیا مادر بیا روح و روونم مادر بیا مادر بیا دردت به جونم