متن آهنگ سعید کریمی فرنگیس

 

شب شب که میشه توو کوچه ی غم اشک من میشه ستاره

من چشمامو به ابرا میدم آسمون بارون میباره

میخونم آخ كه ديگه فرنگيس عشق تو داغونم كرد

به كی بگم كه چشمات توو غصه زندونم كرد

دلم شده ديوونه خدا خودش میدونه

كوچه دلش میگيره سكوتشو ميشكونه

پنجره ها با فرياد میگن كی باز میخونه

پنجره ها با فرياد میگن كی باز میخونه

شب شب که میشه توو کوچه ی غم اشک من میشه ستاره

من چشمامو به ابرا میدم آسمون بارون میباره

میخونم آخ كه ديگه فرنگيس عشق تو داغونم كرد

به كی بگم كه چشمات توو غصه زندونم كرد

دلم شده ديوونه خدا خودش میدونه

كوچه دلش میگيره سكوتشو ميشكونه

پنجره ها با فرياد میگن كی باز میخونه

پنجره ها با فرياد میگن كی باز میخونه