متن آهنگ سعید کریمی قرص خواب

 

میدونستم میدونستم سر حرفش نمیمونه

لحظه هامو میسوزونه لحظه هامو میسوزونه

میدونستم میدونستم شب عاشق با عذابه

قرص ماهش قرص خوابه قرص ماهش قرص خوابه

ترسم از فردای بی عشقه بیدارم امشب

درد من دنیای بی عشقه بیمارم امشب

منو این شب منو این شب

یه جهان غمیگین و بیتابم از این دل کندن

آدما وقتیکه دلگیرن تنهاتر میشن تک و تنها تکو تنها

دل تنگم گله کم کن رو به مرگم کمکم کن کمکم کن

من گناهم از سادگی بود ساده بودن بچگی بود

دل بریدن قد کشیدن دل بریدن قد کشیدن

ترسم از فردای بی عشقه بیدارم امشب

درد من دنیای بی عشقه بیمارم امشب

منو این شب منو این شب

یه جهان غمیگین و بیتابم از این دل کندن

آدما وقتیکه دلگیرن تنهاتر میشن تک و تنها تکو تنها

لحظه هامو میسوزونه لحظه هامو میسوزونه

میدونستم میدونستم شب عاشق با عذابه

قرص ماهش قرص خوابه قرص ماهش قرص خوابه

ترسم از فردای بی عشقه بیدارم امشب

درد من دنیای بی عشقه بیمارم امشب

منو این شب منو این شب

یه جهان غمیگین و بیتابم از این دل کندن

آدما وقتیکه دلگیرن تنهاتر میشن تک و تنها تکو تنها