متن آهنگ سعید مشرقی آرامش جانم

 

تو همانی آرزویم ماه روی من بیا بنشین تو عزیزم روبروی من

علت دیوانگی بیشمارم باش جمع عاشقانست امشب کنارم باش

این حال من عشق است حرف دلم عشق است

تو باشی با من هر جا روم عشق است

ای در گرانم آرامش جانم ریشه زده عشقت بر روح و روانم

این حال من عشق است حرف دلم عشق است

تو باشی با من هر جا روم عشق است

ای در گرانم آرامش جانم ریشه زده عشقت بر روح و روانم

♫♫♫

یک نفر که خاطرش خواهمو هر قدم آمده همراهمو

که نگاهش را ندارد کسی نرود ز یاد من یک نفسی

نرود ز یاد من یک نفسی

این حال من عشق است حرف دلم عشق است

تو باشی با من هر جا روم عشق است

ای در گرانم آرامش جانم ریشه زده عشقت بر روح و روانم

این حال من عشق است حرف دلم عشق است

تو باشی با من هر جا روم عشق است

ای در گرانم آرامش جانم ریشه زده عشقت بر روح و روانم