متن آهنگ مهریار دریا

 

خوش اومده غم به چشمای سادم

اشکی شدی از چشمات افتادم

من زندگیمو سر عشق تو دادم

بارون زدو پنجرمون ابری شد

خستم دیگه از جر و بحثای بیخود

ضرب المثل بوده عشق ما چی شد

دریا نمیرم بعد تو نمیخوام ببینم بعدتو

شاید بمیرم بعدتو دل میبری از من چطور

از من میگیری لبخندتو تو

دریا نمیرم بعد تو نمیخوام ببینم بعدتو

شاید بمیرم بعدتو دل میبری از من چطور

از من میگیری لبخندتو تو

♫♫♫

تو قانون جاذبه رو زدی زیرو کردی

دور رفتی یجوری که سخته بخوای برگردی

آتیش میگیرم واسه تو ولی یخ زدی سردی

خیلی خونسردی

دریا نمیرم بعد تو نمیخوام ببینم بعدتو

شاید بمیرم بعدتو دل میبری از من چطور

از من میگیری لبخندتو تو

دریا نمیرم بعد تو نمیخوام ببینم بعدتو

شاید بمیرم بعدتو دل میبری از من چطور

از من میگیری لبخندتو تو