متن آهنگ امیر تتلو سهم

 

هر وقت که یاد تو میکنم قلبم میزنه تند تند میگه بسمه

آخه یاد تو سنگین تر از تیزی که هستمه

ولی خب هر جا میرم دستمه عکست

.. بپا حرارتت درز نره

که من شاکی میشم از دستت

نذار سریع بکنن حذفت

نذار اینطور ازم دور شی بیخود

من چقدر ساده بودم دنبال تکست بودم

تا چشم به گوشی میخورد

تو که رفتی همدم من علف و موسیقی شد

تو که رفتی همه چی مرد

هر جا رفتم چشم به پوچی میخورد

هر جا رفتم چشم به پوچی میخورد

ولی خب دود  و دم کارمو ساخت

یجوری ریختم بهم …