متن آهنگ پازل بند صد بار

 

تو صد بار شکستی قلبمو با حرفات چرا تموم نمیشه بحثات

چیشد که ما بهم زدیم

یماهه قفلم رو حرفات دلم لک زده واسه دستات چرا یهو از چشم افتاد

اصلا چرا با هم بدیم اصلا چرا با هم بدیم

بیا به خودم بگو چته چه دردته میدونم بغلمو میخوای و سردته

اگه دلت تنگ شده بیا منو ببین این دیوونه هنوز منتظر زنگته

بیا به خودم بگو چته چه دردته میدونم بغلمو میخوای و سردته

اگه دلت تنگ شده بیا منو ببین این دیوونه هنوز منتظر زنگته

♫♫♫

به من میگفتی عشقم عزیزم تو یه روزی مال من بودی

نمیدونی چه حالم و ای  کاش یه لحظه جای من بودی

من امشب از خدا واسه خودم برگشتنتو آرزو کردم

با اینکه صد دفعه گفتم بیا گفتی که دیگه بر نمیگردم

گفتی برنمیگردم گفتی برنمیگردم

بیا به خودم بگو چته چه دردته میدونم بغلمو میخوای و سردته

اگه دلت تنگ شده بیا منو ببین این دیوونه هنوز منتظر زنگته

بیا به خودم بگو چته چه دردته میدونم بغلمو میخوای و سردته

اگه دلت تنگ شده بیا منو ببین این دیوونه هنوز منتظر زنگته