متن آهنگ آریا بختیاری بارون

 

♫♫ بازم بارون گرهد دل یاد تو وست غم دیرینه باز نا ری دلوم دست

♫♫ دوباره آسمون هی ایقرمنه دل تنگ بهار مو خزونه

♫♫ شوا ریت و دلم خین و هونه بی تک تخاره

♫♫ غریوم بی کسم هیشکی دیه وام کار نداره

♫♫ همه دنیام تو بیدی که یه روزی جور امروز

♫♫ سفر کردی ز دنیا مو، مو مندوم وا شو و روز

♫♫ بد او روز که رهدی دلوم لیوه وابی هنی هی ایسوسه

♫♫ هر کی ایبینم ایگو یو لیوه وبی مردم از مو گروسن

♫♫ شو تارم مه ندارم آسمونم پتی از ستاره

♫♫ بی قرارم خو نداروم اشک و بارون وه با یک ایبارن

♫♫ شوا ریت و دلم خین و هونه بی

♫♫ غریوم بی کسم هیشکی دیه وام کار نداره

♫♫ همه دنیامتو بیدی که یه روزی جور امروز

♫♫ سفر کردی ز دنیا مو مو مندم با شو و روز