متن آهنگ ناصر زینعلی میشه بهم بتابی

 

میخوام وقتی میایی بچینم همه شمعا رو دور و ورت

درو وا کنی و بریزم یه بغل گل رز رو سرت

میرم تو دل هر کسی که بخواد چشماتو تر بکنه

انقدر اسمتو داد میزنم گوش دنیا رو کر بکنه

میشه دست بکشی رو پرم میشه وصله بشی به تنم

نمیشه که کبوتر جلد تو باشمو از بغلت بپرم

دور خیلیا خط کشیدم  من کنار تو قد کشیدم

شدم عاشق ماه و به چشمک ریز ستاره ها دل نمیدم

♫♫♫

میشه بهم بتابی از رو زمین بلند شم

زبون اون چشای خوشگلتو بلد شم

تو ساقه هامو نشکن بذار بهت بپیچم

که گل کنم تو دستات که جون بگیره ریشم

میشه دست بکشی رو پرم میشه وصله بشی به تنم

نمیشه که کبوتر جلد تو باشمو از بغلت بپرم

دور خیلیا خط کشیدم  من کنار تو قد کشیدم

شدم عاشق ماه و به چشمک ریز ستاره ها دل نمیدم