متن آهنگ احمد صفایی غم شیرین

 

یه غم شیرین تو دلم کاشتی منو عاشق کردی و رفتی این راهش نی

منه مغرور و توئه احساسی چیشده که دیگه عشقتو نمیشناسی

تو که نیستی خورد شده غرورم پیش بقیه

اینکه  عاشق شی تنهاشی بد غمیه

تو صدام یه غمه نبود تو کمه بعد تو خشک و بی احساس شدم با همه

قرار نبود سرد بشی با قلب سر به زیرم قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم

درست تو اوج جوونی ببین بی تو چه پیرم قرار نبود بری و دستای تو رو نگیرم

قرار نبود سرد بشی با قلب سر به زیرم قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم

درست تو اوج جوونی ببین بی تو چه پیرم قرار نبود بری و دستای تو رو نگیرم

♫♫♫

دیگه جونی نمونده تو تنم باورم نمیشه که این منم

هر جا میرم ازت حرف میزنم هر جا میرم ازت حرف میزنم

نمیتونم از فکر تو درام جای خالی تو درده برام

انگاری تمومی نداره دردسرام انگاری تمومی نداره دردسرام

قرار نبود سرد بشی با قلب سر به زیرم قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم

درست تو اوج جوونی ببین بی تو چه پیرم قرار نبود بری و دستای تو رو نگیرم

قرار نبود سرد بشی با قلب سر به زیرم قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم

درست تو اوج جوونی ببین بی تو چه پیرم قرار نبود بری و دستای تو رو نگیرم