متن آهنگ بهنام خدری وابستگی

 

این آخرین باره دل بی تو میباره

روزای بعد از تو روزای تکراره

این آخرین شعره که واسه تو گفتم

وقتیکه دارم از چشم تو میوفتم 

وقتیکه دارم از چشم تو میوفتم

ترسیدی از این که دچار وابستگی باشی

هیچوقت نتونستی دلیل این زندگی باشی

هیچوقت نبودت رو کنارم باور نمیکردم

بعد تو دنبال یه عشقه دیگه نمیگردم

ترسیدی از این که دچار وابستگی باشی

هیچوقت نتونستی دلیل این زندگی باشی 

رفتی و سهمم از نبودت هر ثانیه غم شد

هر لحظه از عشقو علاقم نسبت به تو کم شد

شاکی نمیشم از نبودت حالا که میدونم

این سرنوشت تلخ نصیب منو تو با هم شد 

ترسیدی از این که دچار وابستگی باشی

هیچوقت نتونستی دلیل این زندگی باشی

هیچوقت نبودت رو کنارم باور نمیکردم

بعد تو دنبال یه عشقه دیگه نمیگردم

ترسیدی از این که دچار وابستگی باشی

هیچوقت نتونستی دلیل این زندگی باشی