متن آهنگ امیر سینکی بی اراده

 

بی اراده اومدم سمتت چجوری حسمو بگم بهت

نمیخوام واست کم بذارم چون میدونم بیشتر از این حرفاست حقت

دورتو جز من خالی کن گاهی ازم یه سوالی کن

که هنوز دوست دارم یا نه نه ندارم طاقت جای خالی تو

زیر بارون رامون و آروم قدم زدنامون و مونده هنوز ردپامون

مونده توی این خیابونو تا حست خاصه باعث حادثه ی عشق میشه

آخرش قلب دوتاییمون وارث عشق میشه

زیر بارون رامون و آروم قدم زدنامون و مونده هنوز ردپامون

مونده توی این خیابونو تا حست خاصه باعث حادثه ی عشق میشه

آخرش قلب دوتاییمون وارث عشق میشه

یکیو توی دلم دارم دارم یکی که شب و روزه کارم کارم

اینکه هی واسش بمیرم تا بفهمه خیلی دوسش دارم

جات توو دل اینجوری تثبیت شد از خودم با تو شدم بیخود

جای هیشکی جز تو توو دل نیست زندگیم با تو چه عالی شد

زیر بارون رامون و آروم قدم زدنامون و مونده هنوز ردپامون

مونده توی این خیابونو تا حست خاصه باعث حادثه ی عشق میشه

آخرش قلب دوتاییمون وارث عشق میشه

زیر بارون رامون و آروم قدم زدنامون و مونده هنوز ردپامون

مونده توی این خیابونو تا حست خاصه باعث حادثه ی عشق میشه

آخرش قلب دوتاییمون وارث عشق میشه

زیر بارون رامون و آروم قدم زدنامون و مونده هنوز ردپامون

مونده توی این خیابونو تا حست خاصه باعث حادثه ی عشق میشه

آخرش قلب دوتاییمون وارث عشق میشه

زیر بارون رامون و آروم قدم زدنامون و مونده هنوز ردپامون

مونده توی این خیابونو تا حست خاصه باعث حادثه ی عشق میشه

آخرش قلب دوتاییمون وارث عشق میشه