متن آهنگ رضا آمین پنجه خورشید

 

میدرخشی این وسط عشق با اصالت مثه دو تا ستاره توی قلب عمارت

خدا من رو شناخت برکه ی چشاتو ساخت نمیشه هیچ جوره به تو باخت

باید خوشبختی رو با تو ساخت با تو ساخت

این عشق یه برگ برندست توو دست منو تو توی بازی که نداریم رو دست منو تو

آرامش توو صدات هدیه ای از کائنات معجزه ی خنده هات شده چتر نجات

آفتاب گردون فرشته ی زیبا پنجه ی خورشیدی توو قاب چشمام

آفتاب گردون واسم اومد داری توو دنیای فانی فقط تو موندگاری

گیجم و مات توو چشات دستامو میکشم روی موهات

مطمئنم که تهش روشنه بودنت نقطه ی امن منه

نه زیادی و نه کم میاییم به هم میدرخشیم این وسط 

با تو یه جا تا ابد زنده ای توی سرم بهترین شدی همسرم

میدرخشی این وسط عشق با اصالت مثه دو تا ستاره توی قلب عمارت

خدا من رو شناخت برکه ی چشاتو ساخت نمیشه هیچ جوره به تو باخت

باید خوشبختی رو با تو ساخت با تو ساخت

آفتاب گردون فرشته ی زیبا پنجه ی خورشیدی توو قاب چشمام

آفتاب گردون واسم اومد داری توو دنیای فانی فقط تو موندگاری

آفتاب گردون فرشته ی زیبا پنجه ی خورشیدی توو قاب چشمام

آفتاب گردون واسم اومد داری توو دنیای فانی فقط تو موندگاری