متن آهنگ علی آردین رسم دنیا

 

مه دل تنگه اسیر اه و درده

بمرده دل دیگه ساکت و سرده

بمرده دل دیگه ساکت و سرده

عجب رسمی چه رسمی بیه دنیا

کاری کمه کیجا بووشه غوغا

کاری کمه کیجا بووشه غوغا

ای داد ای داد ، ای داد از این جدایی

زینه زینه مره دریا هدایی

زینه زینه مره دریا هدایی

باو که ارزون ته که ره دل هدایی

مه خاره دل سر فل هدایی

مه خاره دل سر فل هدایی