متن آهنگ پیربد چشمات

 

یادته نگاهامونو یا نه تب تند دلامون و یا نه

یادته سر شب لب دریا حال خوب دوتامون و یا نه

سر کوچه ی عاشقیامون یادته نم بارون و یا نه

میدونی که چه بغضی گرفته سر راه گلومون و یا نه

چشمات پیش دریا غم داره چشمات چشای منو کم داره

چشمات منو میکشه سم داره چشمات  

چشمات مثه بارون نم نمه چشمات دیگه خسته ای از همه

چشمات به خدا دیگه حقمه چشمات دوتا مشکی مبهمه

تنهایی حالت بهتره مشکل همبنجاست

من آدمت بودم دل سادم نمیخواست

آخر سر هیچی یکمون رفت بر باد

من غرق بخت شورمم توو عمق چشمات

چشمات پیش دریا غم داره چشمات چشای منو کم داره

چشمات منو میکشه سم داره چشمات  

چشمات مثه بارون نم نمه چشمات دیگه خسته ای از همه

چشمات به خدا دیگه حقمه چشمات دوتا مشکی مبهمه