متن آهنگ شهرام صدیقی من هستم

 

یکی مثه من عاشقت بود یکی نبود عین خیالش

یکی مثه من نمیدونست یکی مثه تو نمیخوادش

یکی هنوز مونده رو حرفاش یکی هنوز یادشه حرفات

عاشقته هر کی یه روزی اگه نگاه کرده تو چشمات

من به حرفایی که گفتی دل بستم

اگه دنیا تو رو نشناخت من هستم

اگه غرورم رو میخواستی میشکستم

به حرفایی که گفتی دل بستم

اگه دنیا تو رو نشناخت من هستم

اگه غرورم رو میخواستی میشکستم

♫♫♫

تو نگو موندن با من مشکل بود

اونی که میتپه واست این دل بود

اونی که من وسط گذاشتم جونم بود

منی که تا آخر عمرم دلتنگم

واسط تو تا آخر دنیا می جنگم

جایی که تو گریه میکردی رو شونم بود

من به حرفایی که گفتی دل بستم

اگه دنیا تورو نشناخت من هستم

اگه غرورم رو میخواستی میشکستم

من به حرفایی که گفتی دل بستم

اگه دنیا تورو نشناخت من هستم

اگه غرورم رو میخواستی میشکستم

به حرفایی که گفتی دل بستم

اگه دنیا تورو نشناخت من هستم

اگه غرورم رو میخواستی میشکستم