متن آهنگ جاوید رستمی پرنده آزاد

 

منو درگیر نکن من پی آرامشم تک تک روزای عمرمو به پات سوزوندم

تو میخواستی بشکنم این همه ی خواستت بود

من شکستم عزیزم اما این رسمش نبود

این روزا که بی توام مثه یه پرنده ی آزادم با اینکه خیلی روزا رو با تو به باد دادم

این روزا که بی توام مثه یه پرنده ی آزادم با اینکه خیلی روزا رو با تو به باد دادم

یه روزی میاد که من به زندگی برگردم شاید هیشکی ندونه چه روزایی رو سر کردم

تو باید میرفتی جای تو کنار من نبود نه تو کنار من خوشی نه من کنار تو خوش

این روزا که بی توام مثه یه پرنده ی آزادم با اینکه خیلی روزا رو با تو به باد دادم

این روزا که بی توام مثه یه پرنده ی آزادم با اینکه خیلی روزا رو با تو به باد دادم

این روزا که بی توام این روزا که بی توام