متن آهنگ سهیل مقدم تو بیای

 

عشقمون رفت سر چی من بریدم از همه چی

کف دستم بود دلم واست فکر نمیکردم ازم زده شی

بیا روی خوش نداره این جداییا جوش نمیخوره به این سادگیا

عشقمون فقط دور نشو زیاد

تو بیای جون میدم برات اصا میشم فدات

یک دو سه دل دیوونمو خودم میذارم زیر پات 

تو بیا قرص باشه دلت قول میدم بهت

نمیذارم یه لحظه غم بخواد بشینه توو چشات

تو بیای جون میدم برات اصا میشم فدات

یک دو سه دل دیوونمو خودم میذارم زیر پات 

تو بیا قرص باشه دلت قول میدم بهت

نمیذارم یه لحظه غم بخواد بشینه توو چشات

مثه نور ماه واسمی توو شب اصا براتو همون آدمی میشم

که گر بگیره برات وقتی میبینم از دور داری میای پیشم

بیا روی خوش نداره این جداییا جوش نمیخوره به این سادگیا

عشقمون فقط دور نشو زیاد

تو بیای جون میدم برات اصا میشم فدات

یک دو سه دل دیوونمو خودم میذارم زیر پات 

تو بیا قرص باشه دلت قول میدم بهت

نمیذارم یه لحظه غم بخواد بشینه توو چشات

تو بیای جون میدم برات اصا میشم فدات

یک دو سه دل دیوونمو خودم میذارم زیر پات 

تو بیا قرص باشه دلت قول میدم بهت

نمیذارم یه لحظه غم بخواد بشینه توو چشات