متن آهنگ مسیح و آرش سلام عزیزم

 

سلام عزیزم چطوره حالت برات ستاره چیدم نمیشم بی خیالت

سلام عزیزم غم توو صدامه بغضم گرفت باز اول نامه

یادت باشه هنوزم آرزوهات آرزومه نبینم اشک تو عشقم که چشمات آبرومه

تموم دلخوشیم اینه که برمیگردی پیشم اینو از من نگیری که دیگه دیوونه میشم

دیوونه میشم دیوونه میشم

یادت باشه هنوزم آرزوهات آرزومه نبینم اشک تو عشقم که چشمات آبرومه

تموم دلخوشیم اینه که برمیگردی پیشم اینو از من نگیری که دیگه دیوونه میشم

دیوونه میشم دیوونه میشم