متن آهنگ مسیح و آرش مامان

 

مامان بگو در خونه رو نکوبن که دیگه من نیستم اصلا

مامان بدو چمدونمو جمع کن برام که من دیگه رفتم

مامان بذار بیام بغلت من از این آدما ترسیدم بد

آره بگو رفت از اینجا میترسم اون بیرون زخمیتر شم

اوناکه پشت درن قاطی بازیشون نمیشم دیگه

اوناییم که توو روم خوبن پشت توی دستشون شمشیره

اوناکه پشت درن قاطی بازیشون نمیشم دیگه

اوناییم که توو روم خوبن پشت توی دستشون شمشیره

بخواب آروم خودم لالایی میگم تورو دست همون بالایی میدم

نمیخواد دیگه از چیزی بترسی دیگه دلشوره از اینجا به بعد نیست

اوناکه پشت درن قاطی بازیشون نمیشم دیگه

اوناییم که توو روم خوبن پشت توی دستشون شمشیره

اوناکه پشت درن قاطی بازیشون نمیشم دیگه

اوناییم که توو روم خوبن پشت توی دستشون شمشیره