متن آهنگ معین زد دیدی پاییزو

 

دیدی پاییزو دیدی پاییزو

دیدی پاییزو بو نمو حس میکنی

خیسی گونمو حس میکنی

تنهاییتو باهام نصف میکنی

دیدی دو تا چشم بارونمو

قدم زدنای آرومم یادته بهت میگفتم خانوممو

الان کجایی که داغونمو

حالا دیدی چقد سرده دست همه

کسی به کسی نمیگه گرمه دمت

درد ما شده درد همه دل عاشقا شده انبار غم هی

آخ چرا بارون بند نمیاد من دلم آتیشه فندک نمیخوام

نگا چقد شدم خسته زیاد چرا هر چی جوک میگم خندت نمیاد

باز دیدی پاییزو پ چرا دوری ازم

دوری و میگی حرف از دوری نزن

این همه عاشقم تو کوری اصن

انقد حرف عاشقانه ی زوری نزن

عقل و منطقم حق با دل عاشقته 

دلم داد میزد باز چته