متن آهنگ مهدی سهراب بد و بدتر

 

منو باش برگ برندم شده بارون

منو باش که اینجوری راحتو آسون توو خیابون

بی هوا گریم میگیره عمر من رفت و تورو یادم نمیره

منو باش اینجوری داغونم منو باش که این روزا از اینو ز اون

حال تو میپرسم و حالم خرابه یه چیزایی حتی فکرشم عذابه

بین بد و بدتر بی انتخابم کن من دیگه آمادم راحت جوابم کن

من دیگه آمادم راحت جوابم کن

تا توی این بغضم تا توی پاییزیم از حال و آیندت اسم منو کم کن

از حال و آیندت اسم منو کم کن

یه چیزا ارزش گفتن نداره عشق اینقدر اومدن رفتن نداره

من ته خطم یه کم مونده تموم شم

عشق هیچ کاری دیگه با من نداره

بین بد و بدتر بی انتخابم کن من دیگه آمادم راحت جوابم کن

من دیگه آمادم راحت جوابم کن

تا توی این بغضم تا توی پاییزیم از حال و آیندت اسم منو کم کن

از حال و آیندت اسم منو کم کن